Publikacje

Wybrane publikacje:

12.Bałys M., Szczurowski J., Czepirski L., Kochel M.,

Teoria potencjałowa jako narzędzie opisu adsorpcji par n-butanu na węglu aktywnym, [Adsorption Potential Theory for description of n-butane adsorption on activated carbon],

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia 2016, vol. LXXI,2 ; section AA , pp.

 

11.Jastrząb K., Babiński P., Kochel M.,

Research of hydrotalcite catalyst in the process of dry reforming of methane,

International Conference of SSCHE, maj 2015 Tatrianskie Matliare - Slowacja

 

10.Komorowska-Czepirska E., Czepirski L., Kochel M.,

Investigation of carbonaceous adsorbents / methanol pairs for adsorption cooling system application,

Carbon’09, The Annual WORLD CONFERENCE on CARBON,

Biarritz – France 2009

 

9.Kochel M., Bałys M., Czepirski L.,

Teoria potencjałowa jako narzedzie analizy danych równowagowych adsorpcji par organicznych na adsorbentach węglowych,

Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Węgiel aktywny w ochronie środowiska, Kazimierz Dolny 2008, pp.13-20,

 

8.Kochel M., Czepirski L., Komorowska-Czepirska E.,

Właściwości adsorpcyjne układów adsorbenty węglowe - metanol,

Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Węgiel aktywny w ochronie środowiska, Kazimierz Dolny 2008, pp.7-12,

 

7.Kochel M., Czepirski L.,

Procesy adsorpcyjne w usuwaniu lotnych związków organicznych

z powietrza,

Ochrona i Inżynieria Środowiska, Zrównoważony Rozwój,

Kraków 2007, monografia nr 35, pp.55-65,

 

6.Kochel M., Czepirski L.,

Elektrotermiczna regeneracja węgla aktywnego

Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt.Węgiel aktywny w ochronie środowiska, Białowieża 2006, pp.189-195,

 

5.Czepirski L., Kochel M.,

Zastosowanie węgla aktywnego w formie monolitu do adsorpcyjnego magazynowania metanu,

Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt.Węgiel aktywny w ochronie środowiska, Ustroń 2004, pp.344-349,

 

4.Czepirski L., Kochel M., Martyniak M.,

Regeneracja adsorbentów węglowych,

Chemia i inżynieria Ekologiczna 2002, tom 9, nr 5-6, pp.563-567,

 

3.Kochel M., Nowok B.,

Porównanie własności adsorpcyjnych węgli aktywnych różnego pochodzenia,

Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt.Węgiel aktywny w ochronie środowiska, Poraj 2002, pp.39-44,

 

2.Dębowski Z., Kochel M., Nowok B.,

Desorpcja par organicznych z węgla aktywnego nasyconego przy niskich  stężeniach adsorptywów,

Inżynieria i Ochrona Środowiska 2000, tom 3, nr 3-4, pp.319-324,

 

1.Dębowski Z., Kochel M.,

Adsorpcja i desorpcja par benzenu na wybranych węglach aktywnych,

Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt.Węgiel aktywny w ochronie środowiska, Białowieża 1998, pp.29-38,

 

zaufali nam

 
Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności